Ιστορία ΣΤ’ Δημοτικού: Α & Β Ενότητα

Ιστορία ΣΤ’ Δημοτικού: Α & Β Ενότητα

Ιστορία Στ΄ Δημοτικού: Α΄& Β’ Ενότητα:

Α: Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεότερους Χρόνους (μέσα 15ου αιώνα – αρχές 19ου αιώνα)

Β: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821)

Διαδραστικά μαθήματα

https://tinyurl.com/yaqsqyq6