15. Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής