1.1.Παρουσίαση του μαθήματος: Η περιφορά της Γης − Οι εποχές