Βιογραφικό

Η Τηλεδιάσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εποικοδομητικής Διδακτικής Προσέγγισης με έμφαση στην Κοινωνική Παρουσία   Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ ...

Σύντομο Βιογραφικό Φιλιππούσης Γεώργιος Ο Φιλιππούσης Γ. είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Αθήνα στην Πληροφορική στην Εκπαίδευση και διδάσκει στην Πρωτοβάθμια  Ιδιωτική Εκπαίδευση από το 1995. Είναι πιστοποιημένος εισηγητής σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα,  εκπαιδευτής ενηλίκων και επιστημονικός συνεργάτης σε συνέδρια και εκπαιδευτικά...